Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

Serwis www.eskapista.com (zwany dalej Serwisem) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników i usługodawców (zwanych dalej Użytkownikami i Usługodawcami) oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników.

II. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest firma Robert Kerr Ltd. z siedzibą w Londynie (32 Pearl Road, London, E17 4QZ). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikających z RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

III. Cel Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników zbierane i przetwarzane są w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest niezbędne w celu.

1. Umożliwienia skontaktowania się z hotelem (lub innym obiektem noclegowym, promowanym w Serwisie), a także dokonania rezerwacji usług np. pobytu w hotelu. W tym celu przetwarzamy Twoje podstawowe dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym takie jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

2. Umożliwienia zapisania się do newslettera Serwisu i prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Serwis. W tym celu przetwarzamy dane takie jak imię i nazwisko i adres e-mail. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne i nie jest wymogiem korzystania z innych usług Serwisu.

3. Przeprowadzania organizowanych przez Serwis konkursów, programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych.

4. Przekazanie płatności przedpłat oraz wystawienie faktur za usługę marketingową (tylko dla Usługodawców). Ta usługa dotyczy tylko zaakceptowanych Usługodawców i ich danych. W tym celu przetwarzamy takie dane jak: dane adresowe firmy lub osoby indywidualnej, numer konta bankowego. Te dane nie są dostępne dla innych Użytkowników Serwisu.

5. Kontaktowania się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczeniem przez Serwis usług, dozwolonymi działaniami marketingowymi, obsługą Użytkownika oraz badaniem satysfakcji. W tym celu przetwarzamy dane osobowe obejmujące: adres email oraz odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.

IV. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

Serwis przetwarzana dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

V. Zasady Gromadzenia, Wykorzystywania i Przetwarzania Danych Osobowych

Serwis zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z poniższymi zasadami:

1. dane osobowe Użytkowników Serwisów są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

2. dane osobowe Użytkowników Serwisów nie będą przez Serwis udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:

a. Użytkownik wyrazi na to zgodę.

b. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych.

c. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych.

3. dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone.

4. dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Serwisu. Po upływie tego okresu dane osobowe Użytkowników zostaną usunięte.

VI. Prawa Użytkownika Dotyczące Danych Osobowych

1. Każdy Użytkownik ma prawo:

a. dostępu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Serwis,

b. żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Serwis dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe.

c. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych.

d. żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”).

e. żądania wydania kopii danych osobowych.

f. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

g. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

2. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika wniosku za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych.

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Serwis. W przypadku pytań lub wątpliwości co do tego jak chronione są dane osobowe Użytkowników Serwisu prosimy o kontakt z Serwisem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jak do nas doŁączyć

Zapisy i szczegółowe informacje pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Spodziewamy się odrobiny proaktywności w dostarczeniu dobrej jakości fotografii i szczegółowych informacji na temat hotelu, jednakże zastrzegamy sobie prawo do edycji ostatecznej wersji publikacji w celu zapewnienia uczciwych recenzji.